Ngăn chặn nhà đầu cơ chung cư

Ngày 15/8 tới đây, Thông tư số 19/2016/TT-BXD, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở, do Bộ vun đắp ban hành sẽ với hiệu lực thi hành.

Căn hộ chung cư

Theo quy định tại Thông tư này, các người đầu tư nhà ở chung cư Rivera Park sẽ phải khiến cho thêm 1 số “thủ tục con” mới bán được nhà cho người dùng. Dư luận cho rằng, quy định này chỉ với tác dụng “làm khó chút xíu” đối với những đầu nậu.

Theo quy định tại Điều 32, Thông tư 19, quy định về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng tìm bán nhà ở thương nghiệp nêu rõ: tổ chức, tư nhân mua nhà ở của chủ đầu cơ Dự án vun đắp nhà ở thương nghiệp chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở với quyền chuyển nhượng giao kèo tậu bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác lúc thủ tục đề xuất cấp giấy chứng thực chưa nộp cho cơ quan nhà nước mang thẩm quyền.
các đơn vị, tư nhân nhận chuyển nhượng giao kèo sắm bán nhà ở thương nghiệp mang quyền chuyển nhượng tiếp giao kèo này cho tổ chức, cá nhân khác khi giấy tờ đề xuất cấp giấy chứng thực chưa nộp cho cơ quan nhà nước với thẩm quyền.
không những thế, ví như theo quy định trước đây, các người đầu cơ nhà ở thương mại không gặp vấn đề gì có việc bán lại cho người cần tậu để ở, thì nay sở hữu quy định tại Thông tư 19, các đầu nậu sẽ gặp chút cạnh tranh hơn trong hồ sơ mua bán. Cụ thể, Khoản 3, Thông tư 19 quy định: Việc chuyển nhượng hợp đồng tậu bán nhà ở phải thực hiện trên nguyên tắc chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ.
Trường hợp hiệp đồng mua bán có chủ đầu cơ mang phổ biến nhà ở (căn hộ Imperial Plaza, căn nhà riêng lẻ) thì phải chuyển nhượng tất cả số nhà trong giao kèo ấy. “Nếu bên chuyển nhượng mang nhu cầu chuyển nhượng một hoặc 1 số nhà ở trong tổng số nhà ở đã tậu của chủ đầu cơ thì bên chuyển nhượng phải lập lại giao kèo tìm bán nhà ở hoặc phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư cho các nhà ở chuyển nhượng trước khi thực hiện hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng” – Thông tư quy định.
Theo ấy, sở hữu những người “ôm” phổ quát căn nhà riêng lẻ trong một hiệp đồng với chủ đầu tư, thì lúc bán nhà riêng lẻ cho người cần tậu để ở sẽ phải thực hiện thêm 1 động tác là ký lại hợp đồng có chủ đầu tư để tách riêng căn hộ muốn bán, hoặc ký phụ lục hợp đồng.
Trong trường hợp muốn không bị quấy rầy lúc phải ký lại hợp đồng hay ký thêm phụ lục giao kèo với chủ đầu tư thì các đầu nậu cần tách riêng từng căn hộ có những hợp đồng riêng lẻ để thuận lợi khi bán lại cho người tiêu dùng. Song, ngay cả việc muốn tương tự cũng chưa chắc đã được vì nếu “ôm” tới hàng vài chục căn hộ thì chủ đầu cơ sẽ rất mệt có việc ký tới mấy chục hợp đồng riêng lẻ.
cộng mang ấy, lớp lang, hồ sơ chuyển nhượng hiệp đồng tìm bán nhà ở thương mại cũng được Thông tư 19 quy định chặt chẽ hơn. Theo đấy, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hiệp đồng tậu bán nhà ở hợp nhất lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật.
Văn bản chuyển nhượng hợp đồng do 2 bên ký kết được lập thành 6 bản (3 bản để bàn giao cho chủ đầu tư lưu, 1 bản nộp cho cơ quan thuế, 1 bản bên chuyển nhượng hiệp đồng lưu, 1 bản bên nhận chuyển nhượng giao kèo lưu); trường hợp văn bản chuyển nhượng hiệp đồng phải thực hiện công chứng, chứng nhận thì mang thêm một bản để lưu tại cơ quan công chứng, chứng thực.

Website: http://www.chungcuimperial-plaza.com/