บุคลิกภาพที่เป็นพิษต่อสังคม

หลายคนมีพฤติดรรมที่ส่งผลเสียทางด้านสังคม คือความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่ง ส่งผลทำให้ผู้ป่วยก้าวร้าว แข็งกระด้าง ไม่เคารพสิทธิของคนอื่น และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ความรุนแรง รวมถึงมีพฤติกรรมการดูหนังโป๊แบบหมกมุ่น บุคลิกการต่อต้านสังคมมักจะพบได้ในวัยเด็กหรือวัยรุ่น และมีผลระยะยาวในการใช้ชีวิตของผู้ป่วย
ผู้ที่ต่อต้านสังคม จะไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ถึงความพอใจของตัวเองเป็นหลัก แล้วจะไม่พอใจเมื่ออยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ขัดแย้งกับตนเอง อย่างเช่น ถ้าต้องการดูหนังโป๊ต้องได้ดูในทันที ไม่สนใจว่าหนังโป๊ที่ดูจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ใด และมีพฤติกรรมแหกกฏบ่อยครั้ง และนำไปสู่การติดสุราหรือยาเสพติด และไม่สามารถรับผิดชอบการงานหรือชีวิตครอบครัวได้
อาการที่เข้าข่ายบุคลิกภาพต่อต้านสังคม โดยในแต่ละคนจะมีนิสัยที่ต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค คู่มือในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของแพทย์อเมริกันฉบับที่ 5 แบ่งแยกโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมไว้ได้แก่
– ขาดความรับผิดชอบชั่วดี ขาดความเห็นอกเห็นใจ
– อารมณ์ง่ายอารมณ์แปรปรวนมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว บางครั้งเจอหนังโป๊ที่ไม่ถูกใจก็จะโมโห
– ขาดความยั้งคิดหุนหันพลันแล่น
– โกหกหลอกลวงเสแสร้งเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ
บุคลิกภาพต่อต้านสังคมเกิดจากอะไร
มักจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด บางคนใช้หนังโป๊ระบายอารมณ์มากเกินไป ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าปัจจัยทางด้านพันธุกรรมและทางด้านร่างกาย รวมไปถึงปัจจัยภายนอกเรื่องของการเลี้ยงดูและประสบการณ์ในวัยเยาว์ส่งผลทำให้เกิดโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมได้
ปัจจัยภายใน
ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด แต่พันธุกรรมหรือยีนมีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย ความผิดปกติของสมองเป็นสาเหตุที่ไปกระตุ้นให้เกิดโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมได้เช่น สารเคมีในสมองไม่เท่ากัน การพัฒนาทางสมองบกพร่อง ได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนสมอง เป็นต้น
ปัจจัยภายนอก
การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม เช่นกันถูกทำร้ายร่างกาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะในครอบครัว หรือพ่อแม่ที่มีความผิดปกติทางจิตเป็นต้น สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนก็อาจจะส่งผลได้ เช่น ถูกเพื่อนทำร้ายร่างกาย กลั่นแกล้ง ข่มขู่ ล้อเลียน
ผู้ป่วยส่วนมากมักไม่รักษา เพราะคิดว่าตนเองไม่ผิดปกติ แต่มาพบแพทย์ด้วยปัญหาอื่นเช่น ติดเหล้าหรือติดสิ่งเสพติด ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวล การรักษาโรคนี้ทำได้ยากและไม่มีการรักษาที่เจาะจง การรักษาอาจจะต่างกันตามอาการและปัญหาของแต่ละคน รวมถึงให้ความร่วมมือเต็มใจที่จะรักษา